Bilskrot i Göteborg när du vill skrota bilen

Bilskrot i Göteborg när du vill skrota bilen

Alla skrotbilar är inte lika lyckligt lottade som de som hamnat på olika bilkyrkogårdar. Även om det
idag troligtvis är helt omöjligt att att skapa en dylik attraktion på grund av restriktiva miljökrav
lever de tidigare etablerade vidare. Visserligen hamnar dessa också under miljölagarna men här
finns ett verkligt dilemma.
En bilkyrkogård är en turistattraktion och besökarnas betydelse för kommunens välbefinnande är
odiskutabel. Det har bara blivit så med åren. Bilkyrkogården har blivit mer och mer omtalad och med det också mer välbesökt. Till slut har den blivit kommunens viktigaste inkomstkälla med
tanke på den blomstrande turismen som skapats i en annan aspekt glesbefolkad landsbygd.
Att idag skapa något motsvarande synes vara helt omöjligt med tanke på kraven som är ställda
i ”bilskrotningsförordningen”. Ingen kommer att lyckas förmå den lokala miljövårdsavdelningen att
inse fördelarna för kommunen vid en etablering av en permanent utställning av skrotbilar, som endast kan anses som tidens värsta miljöbovar.
Men de sedan länge etablerade bilkyrkogårdarna lever vidare. Den ekonomiska majoriteten i kommunfullmäktige håller miljöaktivisterna borta från alla förändringar. Så dessa skrotbilar
kommer att finnas kvar tills tidens tand har tuggat sönder dem.
Långt ifrån alla skrotbilar har lyckats bli oantastbara rariteter på ett mindre antal bilkyrkogårdar.
Dessa är egentligen de enda legala dumpningsplatserna, som även genererar kapital till de
berörda kommunerna.
Försiktiga dumpare
Skrotbilarnas öde varierar med ägarnas otroliga fantasiförmåga.
När en vattenfylld gruva i Norrland torrlades fick man bärga skrotbilar till antal som förvånade
många. Hade det verkligen funnits så många invånare, som antalet skrotbilar, i bygden.
Och på Gotland där en myr skulle röjas upp fann man skrotbilar som ingen kunde föreställa sig
kunna gömmas på sådant ställe.
Risktagare
Det finns ägare till skrotbilar som riskerar mer genom att bara åka runt och leta upp en lämplig
plats för dumpning och då helst i ett skogsområde för att inte synas då skrotbilen lämnas.
Nummerplåtar och övriga identitetshandlingar är naturligtvis borttagna.
Övriga
Så finns de skrotbilsägare som bryr sig mindre eller är målvakter till flera hundra bilar och är
immuna mot alla myndigheter. De stannar kvar i stan och söker i bästa fall en plats på en
bensinstation eller en obevakad industri plats.
Och så har vi de som struntar i allt. De kör helt sonika in på grannarnas parkeringsplatser och
dumpar skrotbilen där.
Problemlösning
Hur kommer vi tillrätta med sådana här marodörer? Bildemontering Göteborg/hämtar skrotbilar gratis
Genom lagstiftning? Tja.
Låt ägaren till platsen där dumpning skett direkt få ägarrätt till skrotbilen som saknar registrerings-
skyltar. Trots allt finns det ett litet värde i skrotbilen och detta borde uppmuntra till ett visst
engagemang.